شاعران معاصر نقاشی(1): ادوارد هاپر-شاعر فضاهای برزخی

ادوارد هاپر : شاعر فضاهای برزخی

"هاپر پدر نوعی مکتب هنری است که در آن به فضاهای "برزخی"  پرداخته می شود؛ ساختمانی قد برافراشته دور از خانه ها و دفاتر ، مکان های گذری، جایی که در آن از نوعی شعر ِ بیگانگیِ خاص باخبر می شویم. حضور هاپر را پشت عکس های آندریاس گورسکی و هانا استارکی، فیلم های ویم وندرس و کتاب های توماس برنهارت می توان حس کرد."

بخش هایی از کتاب " در باب مشاهده و ادراک" -آلن دوباتن-ترجمه امیر امجد-انتشارات نیلا

(ادوارد هاپر (Edward Hopper)، (1882-1967 ) مشهورترین نقاش رئالیست امریکایی معاصر است.)

/ 0 نظر / 164 بازدید