شاعران کلاسیک معماری (8) : فرانک لوید رایت

فرانک لوید رایت - شاعر معماری های ارگانیک :

پزشکان می توانند اشتباهات خود را زیر خاک کنند. اما معماران فقط میتوانند برای رفع اشتباهات خود به مشتریان توصیه کنند گیاه پیچک بکارند!

/ 0 نظر / 81 بازدید