شرح برنامه جلسه سوم مقدمات طراحی معماری(1) : مورخ 93/11/29

اهداف طرح :

  • سطح اول : آشنایی دانشجویان با نحوه درک صحیح از وضعیت موجود یک شیء و ابزار. ( مرحله شناخت- چیستی شیء : دانستن اینکه شیء مورد نظر چیست؟)
  • سطح دوم : طرح سوال در ذهن دانشجویان درخصوص ماهیت هر شیء یا ابزار  به لحاظ فرم ، عملکرد و استحکام از طریق تحلیل، ارزیابی و نقد وضعیت موجود آن شیء . ( مرحله تحلیل- چرایی شیء : دانستن اینکه چرا شیء مورد نظر اینگونه است؟ و اینکه چرا اشیاء مشابه با عملکردهای یکسان، فرم های متفاوتی به خود می گیرند؟)
  • سطح سوم : تمرین ِبهینه کردن شیء موجود برپایه ی اهداف دست یافته  در سطح دوم  در قالب ارائه ی راه حل های پیشنهادی و درنهایت انتخاب بهترین راه حل پیشنهادی. ( مرحله طراحی-چگونگی شیء : دانستن اینکه شیء مورد نظر چه گونه های دیگری می تواند باشد)

شرح فعالیت های برنامه :

  • شناخت شی ء موجود به لحاظ فرم، عملکرد و استحکام از طریق مشاهده و ادراک دقیق شیء مورد نظر، مطالعات کتابخانه ای و...  و بیان معمارانه ی این مرحله از طریق تهیه ی چک لیست، دیاگرام و سایر شیوه های ممکن.( مرحله شناخت- چیستی؟ ! )
  • انجام مراحل گوناگون تحلیل و ارزیابی ( چرایی وضعیت موجود شیء ) ، نقد ( بیان نکات مثبت و منفی در مورد وضع موجود.) و پتانسیل های این شیء جهت عملکردهایی سوای عملکرد اصلی آن شیء و در انتها بیان معمارانه ی این مرحله از طریق تهیه ی چک لیست، دیاگرام و سایر شیوه های ممکن.  ( مرحله تحلیل- چرایی ؟ ! )
  • پیشنهادهای بهینه سازی شیء موجود به لحاظ فرم( زیبایی) و تطابق با نیاز هایی که آن شیء جهت برآورده کردن آن نیاز ها ساخته شده است و درنهایت ارائه ی پیشنهاداتی جهت به کارگیری شیء مورد نظر در عملکردهایی سوای عملکرد اصلی آن. ( مرحله طراحی- چگونگی ؟ ! ....)

 

  •  مدارک تحویل :

1-تجزیه کردن شی ء مورد نظر به اجزای تشکیل دهنده اش( دِ مونتاژ کردن شیء) .....بیان : به همراه داشتن شیء دمونتاژ شده و مستند نگاری تصویری فرآیند دمونتاژ.

2-تهیه کردن گونه های مختلف شیء مورد نظر به لحاظ فرم و عملکرد ......بیان : به همراه آوردن این گونه ها و مقایسه ی آن ها به لحاظ تفاوت ها، شباهت ها، مزیت ها و... از طریق دیاگرام های تحلیلی.( به انضمام مستند نگاری تصویری)

3-تهیه ی دیاگرام های مرحله ی شناخت + چک لیست فرم- عملکرد- استحکام

4-تهیه ی دیاگرام های مرحله ی تحلیل + چک لیست فرم- عملکرد- استحکام

5-تهیه ی دیاگرام های مرحله ی طراحی + چک لیست فرم – عملکرد – استحکام

6-آلبوم فرآیند طراحی ( پوستی های تحلیلی روز اول)

 

فرمت مدارک تحویلی شیت های 70 * 50 ( شیت های دیاگرام و مستندنگاری تصویری) حداقل 3 شیت + آلبوم مدارک فرآیند طراحی

 

زمان تحویل :

تحویل موقت : چهار شنبه 93/12/6 ( کلیه مدارک)

تحویل نهایی :  چهار شنبه 93/12/13 ( کلیه مدارک)

 

موفق باشید

سه دهی- پوربافرانی

/ 1 نظر / 171 بازدید