ترسیمات معمارانه (3) : مقطع- پرسپکتیو

نمونه هایی از ترسیمات مقطع- پرسپکتیو (Section-Perspective) :

Orange County Government Center / Paul Rudolph

پرسپکتیو ایزومترک (بالا) و مقطع-پرسپکتیو (پایین) از مرکز دولتی اورنج کانتی-پل رودولف

Vignesh Madhavan, USF School of Architecture

/ 0 نظر / 83 بازدید