ترسیمات معمارانه (1) : مقطع-پرسپکتیو

مقطع-پرسپکتیو (Section-Perspective) :

یکی از ترسیمات معمارانه است که در آن علاوه بر نمایش مقطع و ارتباط سطوح عمودی با یکدیگر، روابط فضایی این سطوح هم به واسطه ی پرسپکتیو که می تواند یک نقطه ای و یا دو نقطه ای باشد، به نمایش گذاشته می شود. 

  

(مقطع-پرسپکتیو دوبل double-perspective-section از یک پروژه که در آن پرسپکتیو هر طبقه به یک نقطه گریز مجزا منتهی میشود.)

در واقع مقطع-پرسپکتیو یک ترسیم معمارانه سه بعدی است و از این حیث می توان گفت که مقطع- پرسپکتیو به مانند ترسیمات دو بعدی ( پلان ها، مقاطع و نماها) یک ترسیم مطلقا فنی به حساب نمی آید. و از این جهت در ترسیم آن ها بیشتر از آنکه رعایت دقیق اندازه ها ملاک باشد، رعایت تناسبات فضایی در ارتباط سطوح عمودی، حائز اهمیت است. 

 

(مقطع-پرسپکتیو دوبل double-perspective-section از همان پروژه )

/ 0 نظر / 176 بازدید