تاریخ مقرر حذف و اضافه (نیمسال دوم تحصیلی 94-93)

تاریخ مقرر حذف و اضافه (نیمسال دوم تحصیلی 94-93) از روز شنبه مورخ 93/11/25 لغایت پنج شنبه مورخ 93/11/30 می باشد. دانشجویانی که به هر دلیلی موفق به اخذ 18 واحد ارائه شده نشده اند، میتوانند در بازه ی زمانی مذکور اقدام نمایند.

/ 0 نظر / 22 بازدید