ساخت و ارائه (1) : ماکت های برش خورده (Section-Models)

ماکت های برش خورده (Section-Models) :

یکی از شیوه های ساخت ماکت، برداشتن یک و یا تعدادی از دیوارهای پیرامونی است،جهت نمایش هرچه بهتر روابط و اتفاقات فضایی طرح. در زیر نمونه هایی از این شیوه ساخت ماکت را مشاهده می کنید.

 

 

/ 0 نظر / 328 بازدید