شرح برنامه جلسه نهم مقدمات طراحی معماری(1) : مورخ 1394/1/26

عنوان درس: مقدمات طراحی معماری 1

شرح برنامه جلسه نهم : مورخ 94/1/26

موضوع تمرین : طراحی خانه دانشجویی

طراحی یک خانه دانشجویی برای سه نفر با در نظر گرفتن نیاز های زیستی آن ها بر اساس حداقل ابعاد فضاهای مورد نظر.

هدف تمرین :

1-پرداختن به مولفه عملکرد در طراحی معماری

2- تمرین بهینه سازی فضاهای یک اثر معماری

3- تمرین کمینه سازی فضاهای یک اثر معماری 

مدارک تحویل :

1-      آلبوم روند طراحی ( شامل مطالعات اولیه عملکردی – دیاگرام های فضایی – پرسپکتیوهای روند- نقشه های اتودی- عکس های دید انسانی و پرنده از ماکت نهایی)

2-      پلان ها در مقیاس 1/25 ( پلان مبلمان+ پلان اندازه گزاری)

3-      مقاطع در مقیاس 1/25 ( مقطع مبلمان+ مقطع اندازه گزاری) ( حداقل دو عدد)

4-      نما ها در مقیاس 1/25

5-      پرسپکتیو داخلی- دید انسانی ( حداقل 4 عدد) + مقطع پرسپکتیو ( 2عدد)

6-      ماکت مبلمان شده  در مقیاس 1/25

 

فرمت مدارک تحویل :  تمامی مدارک بایستی در شیت های  70* 50 پرزانته و ارائه شوند.

 

 

زمان تحویل :

تحویل موقت : چهار شنبه 94/2/2 – ساعت 9 صبح ( مدارک 2 تا 4)

تحویل نهایی :  چهار شنبه 94/2/9 – ساعت 9 صبح ( کلیه مدارک)

 

 

موفق باشید

سه دهی- پوربافرانی

 

/ 0 نظر / 83 بازدید