شاعران معاصر نقاشی(2): ادوارد هاپر-شاعر فضاهای برزخی

ادوارد هاپر : شاعر فضاهای برزخی

اپیزود 1 : خانه های منزوی و تک افتاده- در برزخ میان شهر و روستا

ادوارد هاپر - خانه کلی جینز (Kelly Jenness House)

ادوارد هاپر - خانه مارشال (Marshall's House)

ادوارد هاپر - خانه ای در مجاورت ریل قطار

ادوارد هاپر - خانه ی تنها (The Lonely House)

ادوارد هاپر - اسکیس ها و دست نوشته های هاپر از خانه های تک افتاده-1

ادوارد هاپر -اسکیس ها و دست نوشته های هاپر از خانه های تک افتاده-2

ادوارد هاپر -اسکیس ها و دست نوشته های هاپر از خانه های تک افتاده-3

/ 0 نظر / 402 بازدید