نمرات درس مقدمات طراحی معماری 1 (ویرایش اول)

در این قسمت می توانید نمرات درس مقدمات طراحی معماری (1) را تا ابتدای تمرین ششم ( تمرین خانه دانشجویی) دانلود کنید.

دانلود نمرات

/ 0 نظر / 29 بازدید