شاعران کلاسیک معماری (10) : والتر گروپیوس

معماری از جایی آغاز می شود که مهندسی به پایان می رسد.(والتر گروپیوس)


Architecture begins where the engineering ends

  Walter Gropius

/ 0 نظر / 136 بازدید