نویسنده: وحید پوربافرانی
تاریخ: ۱۳٩٤/٥/٢

حضور برخی بناها در نظرم راز آمیز جلوه می کند. این بناها چنان به سادگی در جای خود حضور دارند که هیچ توجه خاصی را به خود جلب نمی کنند. در عین حال ، تصور محلی که بر آن جای گرفته اند نیز بدون آن ها تقریبا غیر ممکن است. چنین بناهایی انگار سخت به زمین چسبیده اند و جزئی بدیهی از محیط شان هستند. انگار می خواهند بگویند: " من همینی هستم که می بینی. من متعلق به این جا هستم."

طراحی چنین بناهایی من را به وجد می آورد، بناهایی که در گذر زمان، به طور طبیعی با شکل و تاریخ محل استقرار خود رشد می کنند.

پیتر زومتور

 


Peter Zumthors Home Studio, a Simple Beauty Camouflaged in the Forest

درباره من
وحید پوربافرانی
نویسندگان
برگه ها
ابزارک های وبلاگ
RSS