نویسنده: وحید پوربافرانی
تاریخ: ۱۳٩٤/۳/٢٧

نقشه های مربوط به پروژه نهایی ترسیم فنی

دانلود نقشه ها

مدارک موردنیاز:

1- سایت پلان ( مقیاس 1/200)

2- پلان طبقات ( مقیاس 1/100)

3-پلان بام ( مقیاس 1/100)

4- مقاطع (A-A)-(B-B)-(C-C)-(D-D)-(E-E) ( مقیاس 1/100)

5-نماهای شمالی-شرقی و غربی ( مقیاس 1/100)

توضیحات مربوطه :

  • ابعاد شیت های پلان ها، کاغذ A3 و در مقیاس 1/100 میباشد.
  • شیت های مربوط به نماها، صرفا جهت راهنمایی و بدون مقیاس هستند.
  • ساختمان بر روی یک زمین شیبدار قرار گرفته است، رعایت این شیب در هنگام ترسیمات الزامی است.
  • تمامی ترسیمات بایستی بر روی کاغذ کالک A3 و با رعایت ضخامت های فنی، ترسیم شوند.
  • رعایت اصول شیت بندی فنی( کادر ها، عنوان بندی و...) الزامی است.

زمان تحویل پروژه :

تاریخ تحویل آلبوم ترسیم فنی ( پروژه کلاسی+ پروژه نهایی)  روز پنج شنبه مورخ 94/4/11 ، راس ساعت 9 صبح می باشد.

موفق باشید

پوربافرانی

درباره من
وحید پوربافرانی
نویسندگان
برگه ها
ابزارک های وبلاگ
RSS